Nhật ký giao dịch ngày thứ năm 06/01/2022

hai cổ nằm sàn trên hose

thanh khoản 3 sàn 42 ngàn tỉ, rất đáng kể, vn30 thì đỏ, vnindex lại vẫn xanh, VIC gánh team, MSN giảm phiên thứ 5 liên tiếp. Hôm nay các cổ mình cầm đều yếu, ko đủ tạo hứng thú để bán. Lệnh short vẫn tiếp tục giữ. FRT tụt từ 106 xuống 87, cũng dễ hiểu, có lãi thì phải chốt, hiện thực hóa lợi nhuận đi mua iphone ipad, mua đất mua xe, chứ có ai dùng lãi trên giấy mà sống được, may ra có anh Vượng làm được thế ;))

CTCB2106 về giá 0.16, may mình bán hôm nọ giá 0.22 – rút kinh nghiệm với chứng quyền, lỗ 40% phải cắt, để chỉ có lỗ tiếp

Thái Phí

View posts by Thái Phí
Nhân viên IT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top