Long và Short

Trên thị trường chứng khoán, tồn tại hai khái niệm đối nghịch nhau là Long và Short. Hiểu một cách đơn giản, Long nghĩa là mua cổ phiếu, còn Short là bán cổ phiếu. Tuy nhiên, hai khái niệm tưởng chừng đơn giản này, lại chứa đựng rất nhiều yếu tố thú vị trong nó....

Scroll to top