Quantitative Trading

Quantitative Trading (viết tắt Quant Trading) tạm dịch là giao dịch định lượng. Đây là một loại hình trading đang trở thành xu thế trong kỷ nguyên số hiện nay. Về cơ bản nó cũng như những loại hình trading khác, tức là có phân tích, nhận định và giao dịch. Thế nhưng nó khác...

Scroll to top