Nhật ký giao dịch 29/12/2021

Hôm nay VIC đỏ lòm, kéo tụt chỉ số, chốt phiên ở giá thấp nhất trong ngày, vnindex giảm 8.57 điểm, làm cho lệnh short của mình chuyển thành lãi.

Thanh khoản hôm nay cũng tụt hẳn so với trung bình 5 phiên

Hôm nay mình cũng tiếp tục bán, giảm tỉ lệ cổ xuống

Hiện tại đang ôm nhiều cổ quá, cảm giác không an toàn, nhỡ thị trường sập phát lấy đâu tiền mà bắt đáy 😉

Thái Phí

View posts by Thái Phí
Nhân viên IT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top