Nhật ký giao dịch 28/12/2021

Sáng nhanh tay bán dgw và plx, kiếm ít lãi quèn, bán xong giá lại vọt lên như mọi khi :)) Rồi bất ngờ thị trường lao xuống, mình vội vàng vào short, short xong thì chỉ số đi lên.

Lên tới 1524 rồi lại tụt dần tụt dần, có lúc tụt tới 1510, lúc đó là lãi hơn 2tr tiền short nhưng lại tham không chốt. Thế là chỉ số lại lao lên. Chốt phiên đang lỗ do short.

Nghe nói tuần cuối năm thị trường thường được kéo lên.

Thái Phí

View posts by Thái Phí
Nhân viên IT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top