Nhiệt đồ – tính năng mới của tcbs

Phải dùng phiên bản desktop mới view được, nằm trong phần MarketWatch.

Giúp có cái nhìn tổng quá về toàn bộ thị trường: 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng qua.

Thái Phí

View posts by Thái Phí
Nhân viên IT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top