Quyết định mua hoặc bán chứng khoán là do đâu?

Vì sao một người quyết định mua (hoặc bán) một chứng khoán?

Cần những thông tin gì để họ ra quyết định mua (hoặc bán)?

Theo mình, bất kì ai cũng chỉ có một lượng thông tin hữu hạn (mà họ tiếp cận được). Không ai có cái nhìn toàn cảnh, không ai biết những người khác đang nghĩ gì. Bản chất chứng khoán là gì? Có lẽ là dự đoán đám đông ngày mai sẽ hành động thế nào? Cùng một thông tin, có người dịch sang nghĩa tốt, có người dịch sang nghĩa xấu, đó là trường hợp người ta cùng biết một thông tin, còn cơ bản thì mọi người lại không biết các thông tin giống nhau.

Các quyết định của chúng ta không chỉ được xác định bởi sự kiện chúng ta nghe/đọc được, nó còn được xác định bởi các trải nghiệm trong quá khứ của chúng ta, những cuốn sách chúng ta đã đọc, những bộ phim chúng ta đã xem. Trải nghiệm khác nhau dẫn tới những dự đoán khác nhau, những linh cảm khác nhau, những hành động khác nhau.

Tóm lại, mình cho rằng, thị trường là ngẫu nhiên.

Thái Phí

View posts by Thái Phí
Nhân viên IT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top