Review danh mục quản lý

VCG: chart có vẻ đang tạo đáy, guru Trường Sơn hô anh em múc thêm trung bình giá, danh mục của guru Sơn cũng đang hold VCG, TCBS cũng khuyến nghị CHỜ MUA VCG, chốt: tiếp tục giữ dài hạn.

BCM:

đang lãi, câu hỏi là chốt lời hay gồng lãi tiếp, nhìn chart thì có khả năng sẽ có điều chỉnh khi vnindex gặp cú sập. Đề nghị: Nên chốt lời để tăng tỉ lệ cash.

STB không thấy tcbs khuyến nghị mua, giá đang ở vùng đỉnh lịch sử, linh cảm là nên bán.

PVD: tcbs khuyến nghị Chờ mua, trong hoàn cảnh giá dầu đang tăng, có lẽ là vẫn tiếp tục giữ.

HAG: Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đối mặt với án huỷ niêm yết: Doanh nghiệp xin thử thách để bảo vệ lợi ích cổ đông mới, có nên đặc cách? Một doanh nghiệp lươn lẹo, 3 năm xào nấu báo cáo tài chính, để khi hồi tố thì toàn lỗ cả tấn, lừa đảo cổ đông. Là mình mình sẽ tránh xa. Đề nghị tìm thời điểm thích hợp để cắt lỗ.

Các cổ còn lại thì tỉ trọng nhỏ, đều có thể giữ tiếp.

vnindex sau khi hồi phục từ 1436 lên 1505, thì đang gặp cản ở 1500, giằng co, rủi ro giảm giá điều chỉnh là hiện hữu, còn tùy thuộc vào VIC và ngày đáo hạn phái sinh 17/02, phương án hợp lý là nên short một vài hợp đồng vn30 để giảm rủi ro giảm giá, hoặc ngại phái sinh thì nên có sẵn tiền mặt để mua thêm cổ tốt giá rẻ khi có một cú điều chỉnh.

Thái Phí

View posts by Thái Phí
Nhân viên IT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top