Thị trường ngày cuối tuần

Cuối tuần ngại viết quá, các bạn xem đỡ báo cáo của tcbs tại đây nhé.

Phiên hôm nay đầu phiên rớt phát 18 điểm, chốt phiên gần về tham chiếu, tôi đánh giá là khả quan:

Vì đánh giá khả quan nên đã mua một đống:

Phí Hồng Thái

View posts by Phí Hồng Thái
Nhân viên IT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top