Lầm tưởng của F0 về cổ phiếu thưởng

Media/truyền thông, các công ty chứng khoán đã và đang đánh lừa F0/những người mới tham gia đầu tư, bằng cách dùng từ “cổ phiếu thưởng”. Như anh Long đã giải thích ở đây rất rõ ràng, phải dùng từ “chia tách cổ phiếu” mới đúng. Việc “chia cổ phiếu thưởng tỉ lệ 1:1” bản chất là bạn đang cầm một cổ phiếu giá 50k, giờ chia thành bạn cầm 2 cổ phiếu, giá mỗi cổ là 25k, sau đó khi bạn bán ra cổ vừa được chia, bạn phải nộp 5% thuế (trên mệnh giá 10k), lợi ở đâu? Mà cứ dùng từ “cổ phiếu thưởng” cứ như là hay ho lắm, làm năm ngoái mình cũng bị mấy phen mua cổ để nhận cổ tức/cổ phiếu thưởng. Mà chia tách (thưởng xong), giá cổ tụt sấp mặt luôn, cũng may năm ngoái uptrend, nên chày cối giữ mãi thì cũng tới lúc cổ tăng giá và có lãi, nhưng thực sự bài học rút ra, mình giờ đây luôn bán cổ trước lúc nó “thưởng” cho mình cục tức vào họng.

Chia cổ tức bằng tiền cũng vậy, giá cổ sẽ bị trừ đi đúng giá tiền bạn chia, và bạn phải nộp thuế. Chắc chắn có không hề ít những người mới chơi, sẽ lầm tưởng như mình ngày xưa, là chia cổ tức (tiền hoặc cổ phiếu) là sẽ nhận thêm hàng/tiền mà giá cổ vẫn giữ nguyên, ôi những ngây thơ và thiếu hiểu biết, rồi sẽ phải trả giá bằng tiền. Như anh Ngọc Hiếu đã giảng “thị trường chứng khoán là nơi đổi kiến thức lấy tiền”, không có kiến thức mà nhẩy vào thì cầu may hoặc đổi tiền lấy hi vọng, mà đa phần sẽ cầm thất vọng mang về.

Thái Phí

View posts by Thái Phí
Nhân viên IT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top