Phí giao dịch chứng khoán năm vừa rồi của bạn là bao nhiêu?

Biểu phí VPS

Giả sử

Giả sử bạn giao dịch trực tuyến, phí là 0.2%/giao dịch, trung bình một tháng giao dịch 100 triệu, 1 năm 1.2 tỉ đi, vậy là bạn sẽ tốn 2.4 triệu tiền phí giao dịch, nếu bạn lãi 10%/năm, thì okie, 0.2% phí giao dịch không là gì cả. Nhưng nếu bạn chỉ hòa hoặc lỗ, thì phí giao dịch sẽ không làm bạn vui.
Giả sử bạn tay chơi hơn, giao dịch 1 tỉ một tháng, thì một năm 12 tỉ, sẽ khiến tiền phí bạn trả cho sàn sở là 24 triệu chứ không phải 2.4 triệu nữa. Đừng quên 0.1% thuế thu nhập cá nhân khi bạn bán cổ phiếu ra, bất kể bạn lỗ hay lãi, công ty chứng khoán sẽ tạm thu 0.1% tổng giá trị giao dịch để trích nộp thuế thu nhập. Vậy là nếu một năm bạn giao dịch 12 tỉ, thì bạn đã nộp cho cty chứng, nhà nước tổng cộng 36 triệu phí thuế các loại (nếu bạn giao dịch ở VPS).

Nếu giao dịch ở TCBS phí giao dịch giảm 50%, chỉ còn 0.1%/giao dịch. Nếu mở tài khoản qua link giới thiệu này thì phí giao dịch còn giảm hơn nữa, ví dụ nếu là 0.07 thì với một năm bạn giao dịch 12 tỉ, bạn giảm 24 triệu xuống chỉ còn 8.4tr phí giao dịch. Một năm dư ra hẳn gần 16 triệu, tha hồ dành tiền mua bid chạy, giầy chạy.

Thái Phí

View posts by Thái Phí
Nhân viên IT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top